Kontakta oss!

Våra föreläsare är erfarna och kompetenta!

Vi har genomfört över 200 utbildningsdagar på skolor runt om i Sverige och följer hela tiden
den aktuella utvecklingen kring hur barn och unga använder internet.
Kontakta oss!

Vi är Lajks

Louise Nikolausson
Louise NikolaussonTillförordnad Verksamhetsledare
Louise utbildar sig till polis i Växjö och är färdig polis i slutet av 2018. Louise är med sina 21 år en digital inföding som växt upp med sociala medier och förstår våra ungas relation till nätet.

”För mig är Lajks arbete extremt viktigt eftersom jag tror jag som polis i framtiden behöver röra mig på de forumen där ungdomarna rör sig. Dels för att förstå men även för att kunna arbeta brottsförebyggande. Men det är inte bara därför, jag vill även ge föräldrar och ungdomar bättre möjligheter att slippa gå i de fällor jag med många andra redan gått i.”

Jin Landälv
Jin LandälvGrundare och styrelseordförande
Jin Landälv är utbildad polis sedan 2000 och arbetar som utredare på Familjevåldssektionen vid Polismyndigheten, region Syd sedan 2005.

Jin har i sin yrkesroll som polis även utbildat sig till dialogpolis där dialog och kommunikation mellan olika parter är hans adelsmärke. Jin är en av tre dialogpoliser från Sverige som under de senaste åren varit en del av ett stort europeiskt samarbetsprojekt. Jin har tillsammans med bland annat forskare, politiker och tjänstemän från hela Europeiska Unionen arbetat fram ett koncept där dialog och kommunikation skall användas som en fundamental arbetsmetod inom polisväsendet.

Jin är specialiserad på brott i nära relation, sexualbrott, barnpornografibrott och internetrelaterade sexualbrott.

Johanna Gunnarsson
Johanna GunnarssonUtbildare
Johanna är polis i Växjö där hon arbetar som barnutredare och jobbar mycket med att reda ut olika fall av grooming och sexuella övergrepp som sker på nätet. Hon kommer berätta om fall som hon själv arbetat med i sin tjänst och hur man kan undvika att hamna i dessa utsatta situationer.
Nils Karfwin
Nils KarfwinUtbildare
Nils arbetar som pedagog på mellanstadiet och har gedigen erfarenhet från att arbeta med elevernas nätanvändning. Han har tidigare arbetat i Jonsered där man ligger långt framme i processen av att skapa en trygg nätmiljö för eleverna.
Johan Andersson
Johan AnderssonGrundare
Johan Andersson är utbildad beteendevetare med magisterexamen i pedagogik vid Växjö Universitet.

Johan är anställd som civilutredare på Familjevåldssektionen vid Polismyndigheten, region Syd sedan 2007. Johan har tidigare arbetat som utredningsassistent på ungdomsboende för LVU och SOL placerade ungdomar samt som resurspedagog på en mellanstadieskola.

Johan är specialicerad på brott i nära relation, sexualbrott, barnpornografibrott och internetrelaterade sexualbrott.

Robin Backström
Robin BackströmVD
Robin Backström har som bakgrund som medie- och kommunikationsvetare men har egentligen främst verkat som egen företagare i olika former de senaste 10 åren.
– Min målsättning har hela tiden varit att hitta en sysselsättning där jag känner att jag kan hjälpa människor och samtidigt kan dela framgången med andra. Det har jag funnit i Lajks!