Referenser

Vi har över 200 utbildningsdagar med goda referenser på skolor runt om i landet. Gör som många andra skolor och organisationer. Ta hjälp av oss för att motverka kränkningar och övergrepp på nätet!

Maria Rörström Conradsson
Utvecklingsstrateg
Höganäs Kommun

Tel: 042-33 75 72
maria.rorstromconradsson@hoganas.se

Charlotta Malmborg
Rektor
Vikenskolan, Höganäs kommun

Tel: 042-33 76 75
charlotta.malmberg@hoganas.se

Marie Svensson
Skolkurator
Elevhälsan, Helsingborgs kommun

Tel: 042-10 37 03
marie.svensson@helsingborg.se

Mats Carlgren
Rektor
Ättekullaskolan, Helsingborgs kommun

Tel: 042-10 34 54
mats.carlgren@helsingborg.se

Maria Wikström
Rektor
Bårslövs skola, Helsingborgs Kommun

Tel: 042-10 57 58
maria.wikstrom@helsingborg.se

Eva Koltai Arthursson
Biträdande chef
Elevhälsan, Helsingborgs kommun

Tel: 042-10 34 37
eva.Koltaiarthursson@helsingborg.se

”Det känns bra och viktigt att vi vuxna får reda på vad barn och ungdomar idag ser och blir utsatta för via nätet. På det sättet kan man ta upp en diskussion hemma eller i klassen om det här problemet”
LERBERGSSKOLAN, HÖGANÄS
”Det var en väldigt omtumlande föreläsning. Det var verkligen rakt på sak, och man blev informerad om den krassa verkligheten. Men personalen måste ta vid, och öppna för vidare diskussioner”
DALHEMSSKOLAN, HELSINGBORG
”Det var en bra nivå på utbildningen för åk 5 och det var även givande för oss pedagoger. Eleverna tyckte de lärde sig flera saker på föredraget”
STRÖVELSTORPSSKOLAN, ÄNGELHOLM
”Jag tyckte att föreläsningen var mycket givande. Jag var med åk 6 under dagen och de var väldigt positiva och de tyckte att de hade lärt sig något nytt”
JONSTORPSSKOLAN, HÖGANÄS
Tack för en bra och balanserad föreläsning igår om vad framför allt våra ungar stöter på och värsta fall utsätts för via sociala medier. En kväll som gav oss föräldrar en del tankar att bearbeta. Bra!
NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM
Kontakta oss om ni önskar ytterligare referenser!

Vi är ett välkommet stöd till skolan för såväl elever, pedagoger som föräldrar!

Internet är en plats i ständig förändring. Våra barn och unga är de som driver denna förändring och befinner sig allt som oftast långt före oss vuxna i kunskapen kring nätets möjligheter. Vår uppgift är att följa denna utveckling och tillsammans med de elever vi regelbundet pratar med skapa oss en bild av vilka fallgropar nätet bjuder för tillfället. Det kommer alltid finnas hat, dåliga appar och oetiskt beteende på nätet. Men vårt ansvar är att hjälpa våra barn stå emot detta och samtidigt se till att de blir goda användare själva och på så sätt skapar det positiva internet som vi alla vill ha i framtiden!

Bokningsförfrågan