Det har varit svåra dagar för oss alla i landet med tanke på det som hänt i Stockholm.
Vi har alla svårt att förstå men det viktiga är att vi försöker fokusera på de positiva engagemang som sprungit ur denna tragedi.
#openstockholm och andra enskilda initiativ för att hjälpa visar vilken oehörd kraft vi gemensamt kan uppbringa!
En incident som denna visar vilka möjligheter nätet ger oss även om den också visar riskerna i att vara ovarsam med att sprida information.

Stilla tankar går till de som drabbats men även en styrkekram till alla hjälpande människor som visat kurage!