Vi skapar en tryggare vardag för barn och ungdomar på nätet!
­

Alla är lika viktiga

Elever – Föräldrar – Pedagoger

Ett mål i vårt arbete är att nå alla dessa tre grupper som har stort inflytande på ungas sätt att använda internet och sociala nätverk. Genom att göra en riktad insats till dessa skapar man ett naturligt fokus på ämnet vilket underlättar för vuxna när det kommer till att bli insläppta i den nätvardag som ungdomarna ofta behåller för sig själv. Ett samarbete kring dessa frågor är ett måste för att åstadkomma varaktig förändring!

En oerhört spännande dag i huvudstaden med inspirerande möten som kan leda till bra saker framöver! Linnéa Claeson gör ett superjobb med att sätta fokus på hur obehagliga kontakter man som ung kvinna idag ofta [...]

Leave A Comment