Vi skapar en tryggare vardag för barn och ungdomar på nätet!
­

Alla är lika viktiga

Elever – Föräldrar – Pedagoger

Ett mål i vårt arbete är att nå alla dessa tre grupper som har stort inflytande på ungas sätt att använda internet och sociala nätverk. Genom att göra en riktad insats till dessa skapar man ett naturligt fokus på ämnet vilket underlättar för vuxna när det kommer till att bli insläppta i den nätvardag som ungdomarna ofta behåller för sig själv. Ett samarbete kring dessa frågor är ett måste för att åstadkomma varaktig förändring!

Skolinspektionen har precis publicerat en utredning av 24 grundskolor där man har tittat närmare på hur man arbetar med att hantera nätmobbning. Studien visar, precis som tidigare undersökningar gjort, att väldigt många är drabbade och [...]