Vi skapar en tryggare vardag för barn och ungdomar på nätet!
­

Alla är lika viktiga

Elever – Föräldrar – Pedagoger

Ett mål i vårt arbete är att nå alla dessa tre grupper som har stort inflytande på ungas sätt att använda internet och sociala nätverk. Genom att göra en riktad insats till dessa skapar man ett naturligt fokus på ämnet vilket underlättar för vuxna när det kommer till att bli insläppta i den nätvardag som ungdomarna ofta behåller för sig själv. Ett samarbete kring dessa frågor är ett måste för att åstadkomma varaktig förändring!

Idag är inte bara nystarten efter semestern för årets inspirerande arbete utan även en milstolpe för oss på Lajks. Vi anställer vår första föreläsare på heltid då Johanna har slutat sin tjänst som barnutredare hos [...]